Nieuws


Kick-off Stichting Denise

Op vrijdag 15 juni 2018 was het dan zover. De kick-off van Stichting Denise. Met stichting Denise hopen Bianca de Ruyter en Hanneke van de Velde dat meisjes /vrouwen met Autisme lichtpuntjes te kunnen geven, (h)erkenning voor familieleden en meer bekendheid voor deze doelgroep bij hulpverlening en overheden. 
 
Concreet betekent dit het volgende:
1. het opzetten van een maatjes programma.
2. Het starten van een woongroep(en).
3. Het geven van voorlichting aan hulpverleners
4. Het opzetten van een netwerk voor ouders en familie.
 
Doelstellingen van de stichting zijn;
1. Het kwalitatief ondersteunen van de doelgroep. Zo wil de stichting een bijdrage leveren aan het verbeteren/stabiliseren van het leven van deze meisjes/vrouwen.
2. Bekendheid vergroten van de doelgroep en bijbehorende problematiek bij zorgverleners, instellingen en overheden voor adequatere en juiste zorg.
3. Ondersteuning van ouders , familieleden en voogd. Hiermee wil de stichting zich niet begeven op het pad van de hulpverlening. Immers de stichting is geen hulpverleningsinstantie. Door het bieden van een platform waar men informatie kan delen, een mogelijkheid om te worden gehoord en een mogelijkheid om advies te vragen, kan de stichting ouders, familieleden en voogden adequaat ondersteunen.In de Lawei in Drachten waren van 10.00 tot 12.00 uur diverse sprekers die hun ervaringen deelde rondom de problematiek van meisjes/vrouwen met Autisme. Dr. Els Blijd-Hoogewys, klinisch psycholoog, INTER-PSY en Yvonne Zondervan, voorzitster van de Nederlandse Vereniging voor Autisme Friesland en mede-bestuurslid van de Stichting Denise vertelde hun ervaringen. Tussen de sprekers door was er een prachtig muzikaal spel op de piano, gespeeld door Kirsten de Ruyter en haar maatje Petra Braaksma.  Na afloop was er tijd nog tijd voor een hapje en een drankje en kreeg je de gelegenheid om je ervaringen rondom Autisme te delen. Het was al met al een zeer geslaagde en leerzame morgen en wij van het AutismeKafe Tytsjerkseradiel wensen ze heel veel succes.

Voor meer informatie kunt u vinden op de website van Stichting Denise

Muziek bij Wille! Speciale Kinderopvang

Woensdag 4 april

Autismeweek 2018, thema: Luisteren naar Autisme

Speciaal voor de kinderen van Wille! Speciale Kinderopvang kwam muziektherapeut Henk langs op de locatie in Damwoude, om samen met de kinderen muziek te maken, maar vooral om heel veel plezier te hebben samen!
 

Er werd gedanst, gezongen, muziek gemaakt, instrumenten geprobeerd, en o ja, er werd ook geluisterd naar de muziek!
 
Henk is een professionele muziektherapeut met een eigen praktijk, met volle overgave laat hij kinderen en volwassenen met een beperking kennis maken met muziek. Via muziek kan er contact gelegd worden, waar dat met woorden soms niet mogelijk is. De muziek en de instrumenten zijn een middel om verbinding te maken.
 
Dat muziek een taal is die iedereen spreekt, bleek uit de enthousiaste reacties van de groep. Jammer dat het er alweer opzit!
 
Voor meer informatie over Henk en muziektherapie, kunt u kijken op musyk & do
Voor informatie over Wille! speciale kinderopvang kijkt u op Wille! Speciale Kinderopvang

Supermarkt komt met stilte-uur voor autisten

Voor veel mensen is boodschappen doen onderdeel van de dagelijkse routine. Toch kan een tripje naar de lokale buurtsuper een bijzonder grote uitdaging zijn. De felle lichten, vele impulsen en de onverwachte geluiden zijn voor sommigen een ware hel. Vooral voor mensen met autisme. 

Een supermarktketen besloot een impulsarm uur in te stellen zodat ook mensen die gevoelig zijn voor externe prikkels met een gerust hart boodschappen kunnen doen. 68 Australische supermarkten doen mee met deze actie. Dit meldt ABC News. 

Drachtster Lyceum start speciale klas voor leerlingen met autisme

Na een lange jarenlobby van Friese ouders is het volgende week zo ver. Op het Drachtster Lyceum (Singelland) in Drachten start een speciale klas voor leerlingen met autisme op havo- en vwo-niveau.

Een groep van zes leerlingen krijgt les van een groepsleerkracht van de Renn 4-school De Zwaai en van vakdocenten van het Drachtster Lyceum. Voor hen is het dé mogelijkheid om een diploma te halen op havo- of vwo-niveau. Want juist jongeren met autisme en een hoge intelligentie vallen vaak tussen wal en schip. Op een reguliere school lopen ze vast, maar het speciaal onderwijs biedt niet het onderwijs op hun niveau.

Als zorgcoördinator zag Teuny Bosma van het Drachtster Lyceum vaak hoe het misging met leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS). Zelfs een speciale structuurklas met hooguit 24 leerlingen bleek dan te druk.
Soms werden de leerlingen boos en opstandig door de vele prikkels op een grote school en de frustraties als iets niet lukte, waardoor ze niet meer in klas te hanteren waren. Anderen bleven in hun eigen wereldje. ,,Dat zijn de leerlingen waar je echt nul procent last van hebt, maar je krijgt er ook niets uit. En je kan moeilijk in hun hoofd kijken of de lesstof binnenkomt.”

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 2 september
Bron: Fries Dagblad

Gratis informatiebijeenkomst Autismevriendelijke Coachopleiding in Friesland

Op dinsdag 17 oktober organiseren wij in samenwerking met Geesje Duursma van Centrum de Pleats in Burgum Friesland  een gratis informatiebijeenkomst. Deze starten wij om 19.30 en eindigen wij rond 21.00 uur.
Onze trainers Nynke Zuurmond en Saskia Buma zullen deze avond vertellen over de inhoud van onze 7-daagse opleiding.

Onze opleiding in Burgum start in november 2017.

Het aanmelden voor deze informatieve avond kan via het inschrijfformulier op onze site via deze link.
Graag tot dan!
Marjon Kuipers

De Staat van het Onderwijs volgens ouders van zorgleerlingen

De Staat van het Onderwijs volgens ouders van zorgleerlingen. De inspectie van het Onderwijs heeft te weinig oog voor de kansenongelijkheid die ontstaat doordat kinderen met ontwikkelingsproblemen op school niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Dit zegt Balans-directeur Swanet Woldhuis in de speciale Balans-uitgave Staat Onderwijs. Volgens Ouders die in April is verschenen. Het is een reactie op het rapport Staat van het Onderwijs 2015/2016 dat werd gepresenteerd door de Inspectie van het Onderwijs.

Staat Onderwijs.
Volgens Ouders is ook een oproep aan de toekomstige regering om te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Hiermee zullen volgens Balans veel van de door de Inspectie gesignaleerde problemen - zoals kansenongelijkheid, zittenblijven en onderpresteren - worden opgelost.

Prestaties nemen af
Volgens Woldhuis ontbreekt het op dit moment vooral aan visie bij het ministerie van OCW. Alleen maar meer regeltjes invoeren leidt niet tot betere kwaliteit, zo stelt zij. Woldhuis: “Ter illustratie: ondanks de almaar toenemende eisen van het ministerie, nemen de prestaties van leerlingen op gebieden als lezen, rekenen en wis- en natuurkunde alleen maar af.”

Op de plank
Woldhuis hekelt in Staat Onderwijs. Volgens Ouders de eenzijdige aandacht van de Inspectie en de politiek voor de kansenongelijkheid van kinderen uit lage sociale milieus. “Het wordt tijd dat er daarnaast óók aandacht komt voor de grote kansenongelijkheid van kinderen met ontwikkelingsproblemen als AD(H)D, dyslexie en autisme. Doordat de juiste ondersteuning ontbreekt, stromen zij namelijk vaak af naar lagere onderwijsniveaus”, aldus Woldhuis. “En dat terwijl er nog 80 miljoen euro aan geld voor passend onderwijs op de plank ligt bij samenwerkingsverbanden. Dit is onacceptabel.”

Speciale uitgave BM Staat onderwijs volgens ouders
Bron: NVA
Bron: Balans Digitaal

Congres Autisme en levensvragen

Op vrijdag 22 september organiseert de RINO Groep het congres Autisme en levensvragen op de High Tech Campus in Eindhoven. Met oog voor diversiteit: vrouwen & autisme, (homo)seksualiteit & autisme, het gezin & autisme, allochtone cultuur & autisme.

Wat is de rol van gender bij het ontstaan en uiten van autisme en de manier waarop je met autisme omgaat? Welke gevolgen heeft autisme op gezinsleden? Hoe maak je intimiteit en (homo)seksualiteit bespreekbaar? En hoe bespreek je een doodswens en/of suïcidaliteit van iemand met autisme? Dit congres is erop gericht om met elkaar te kijken naar de manier waarop we kunnen omgaan met dit soort vragen, die voor onze cliënten van levensbelang kunnen zijn. De sprekers tijdens het congres zijn ervaringsdeskundigen en professionals uit de praktijk. Met o.a. de volgende experts kun je in gesprek: Patricia van Wijngaarden, Berend Verhoeff, Robert van Emmen, Birsen Basar en Margo Versteijne.

Tijdens het congres leer je hoe je de vaak moeilijke en onverwachte, maar voor cliënten met autisme zo belangrijke levensvragen aan de orde kunt laten komen in je dagelijkse hulpverlening. De ervaring leert dat we in de hulpverlening vooral proberen in gesprek te komen over ‘algemeen geaccepteerde’ doelen als het hebben van een relatie, het zelfredzaam zijn of het krijgen van kinderen. Er zijn echter allerlei situaties en redenen waarom dit voor cliënten met autisme veel minder of niet belangrijk wordt gevonden. We willen je leren hier oog voor te krijgen en handreikingen te bieden voor het gesprek over existentiële levensvragen, zodat je met meer kennis en zelfvertrouwen ook hierover in gesprek kunt gaan.

Ontvang nu bij inschrijving tijdelijk 50 euro zomerkorting.

Meer informatie over het programma
Direct inschrijven op congrespagina
Bron: rinogroep.nl

Vrienden maken als je autisme hebt

Ook voor jongeren met autisme geldt: ‘jong geleerd is ‘aut’ gedaan’. Mensen met autisme die al jong leren om vriendschappen te sluiten en te onderhouden zijn zelfverzekerder, meer onafhankelijk en op latere leeftijd beter in staat om zich aan te passen aan veranderingen en stressvolle gebeurtenissen. Maar ondanks de behoefte aan vriendschappen, is het voor jongeren met autisme soms moeilijk om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten.
Uit recent onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum en ggz-instelling Yulius blijkt dat jongeren met autisme vergelijkbare wensen en verlangens hebben als het aankomt op romantische en vriendschappelijke relaties als jongeren zonder autisme. Voor jongeren met autisme is het wel een stuk lastiger om hiermee om te gaan. Zij ondervinden meer moeilijkheden op het gebied van vriendschapsvaardigheden, sociale acceptatie door leeftijdsgenoten en het adequaat kunnen omgaan met grenzen.

Vrienden hebben is belangrijk
Ondanks de behoefte aan vriendschappen, is het soms moeilijk om aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten. Het hebben van goede vriendschappen is natuurlijk prettig voor de jongere zelf, maar uit onderzoek blijkt ook het maatschappelijk belang hiervan. Zo vermindert het hebben van goede vriendschappen de kans om gepest te worden en zorgt het voor meer zelfvertrouwen en onafhankelijkheid. Daarnaast blijken goede vriendschappen te beschermen tegen vroegtijdig schoolverlaten, psychische problemen zoals angst en depressie en helpt het jongeren om zich aan te passen aan veranderingen en stressvolle gebeurtenissen.

Wat kun je doen?
Om jongeren met autisme te helpen beter aansluiting te vinden bij leeftijdsgenoten kan een jongere bijvoorbeeld een training volgen waarin hij meer leert over vriendschap en intimiteit en waarin wordt gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen. Nieuw op dit gebied is de Amerikaanse groepstraining ‘PEERS’. Het unieke van PEERS is dat dit programma gebaseerd is op wat in de werkelijkheid werkt: er is onderzocht wat sociaal vaardige jongeren in bepaalde situaties doen en deze vaardigheden worden aangeleerd. Jongeren leren bijvoorbeeld hoe zij succesvol een praatje aan kunnen knopen met leeftijdsgenoten. Ook leren zij hoe zij geschikte vrienden kunnen kiezen en hoe om te gaan met roddels, ruzie, afwijzing of pesten.

Onderzoek
In Amerika is de training bewezen effectief: na het volgen van de training zijn jongeren sociaal vaardiger en hebben zij meer betekenisvolle vriendschappen. Om ook Nederlandse jongeren van PEERS te laten profiteren hebben Yulius en het Erasmus MC de PEERS training naar Nederland gehaald en wordt deze nu vertaald en onderzocht op effectiviteit bij Nederlandse jongeren. Het doel van het onderzoek is om jongeren te leren zichzelf te accepteren en geaccepteerd te worden door leeftijdsgenoten.

Bron: GGZ

SWS de Diamant steunt digitalisering bordspel Autastica

OUDEGA (SM.) – Samenwerkingsschool de Diamant in Oudega helpt het Autisme Kafé Tytsjerksteradiel (AKT-diel) een stap verder bij de digitialisering van het bordspel Autastica.

De leerlingenraad van SWS de Diamant, bestaande uit Fenna Hoekstra, Marijn Kleinhuis, Janna Bleeker, Miryanna Ossendrijver, Anouk Ensing en Nynke Plantinga, heeft een rommelmarkt gehouden met de bedoeling -onder het motto ‘broederlijk delen’- twee goede doelen blij te kunnen maken met hun steun. Gezamenlijk werden twee spaardoelen aangewezen: Akt-diel en een project in Burkina Faso.

Tijdens de rommelmarkt werden allerhande activiteiten gehouden om zoveel mogelijk geld op te halen, zoals het verkopen van cupcakes, speelgoed en ijsjes en het spelen van muziek. De uiteindelijke opbrengst was 600 euro, te verdelen onder de twee goede doelen.

Zo kon vandaag, woensdag 12 april, Akt-diel een cheque van 300 euro worden aangeboden. ,,Wij zijn hier heel blij mee”, vertelt Geesje Duursma van Akt-diel. ,,Wij gaan het geld gebruiken voor het digitaal ontwikkelen van het spel Autastica. Dit spel is bedoeld voor iedereen die te maken krijgt met autisme, of er graag meer over wil weten. Wie het (samen) speelt, doet op een laagdrempelige en ontspannen manier meer kennis op over autisme. Dat is heel belangrijk en we zijn dan ook blij dat de leerlingenraad van SWS de Diamant ons als goed doel heeft uitgekozen.”

Voor meer informatie over het spel klik op de link AUTASTICA

BRON: Drachster Courant

Kijkgedrag baby indicatie voor ontwikkeling van autisme

Autisme-spectrum stoornis (kortweg autisme) is een ontwikkelingsstoornis die pas rond het tweede of derde jaar gediagnosticeerd kan worden. Een mogelijke aanwijzing voor autisme is afwijkend kijkgedrag (onder andere superieur zoekgedrag en het vermijden van oogcontact tijdens sociale interacties).
Om dit te onderzoeken gebruikte promovendus Roy Hessels een eye tracker, een apparaat waarmee oogbewegingen gemeten kunnen worden. Om vroege voorspellers van autisme te kunnen onderzoeken, moeten twee problemen opgelost worden.

In de eerste plaats zijn de huidige eye trackers en analysemethoden niet direct geschikt om onderzoek te doen naar jonge kinderen: de eye trackers en analysemethoden zijn namelijk ontwikkeld voor onderzoek naar volwassenen. Om goed onderzoek naar kijkgedrag van jonge kinderen te doen, zijn innovatieve methoden en analysetechnieken ontwikkeld. Deze innovaties maken het mogelijk om bij jonge kinderen gegevens met dezelfde kwaliteit te verzamelen als bij volwassenen. Hessels laat zien dat gezonde baby’s spontaan zoeken naar afwijkende elementen, en dat dit zoekgedrag overeenkomsten vertoont met zoekgedrag van volwassenen. Dit maakt het mogelijk om afwijkend zoekgedrag van kinderen met hoog risico op autisme te onderzoeken.
Daarnaast kan er met één eye tracker geen sociale interactie onderzocht worden. Om dit mogelijk te maken, is een opstelling met twee eye trackers gebouwd. Deze opstelling kan het best omschreven worden als een Skypegesprek waarbij de oogbewegingen van beide personen gemeten worden. De promovendus heeft kijkgedrag van twee interacterende volwassenen onderzocht, en karakteristieken daarvan in verband gebracht met autistische trekken. Deze veelbelovende methode kan nu ingezet worden om kijkgedrag van kinderen met hoog risico op autisme tijdens sociale interactie te onderzoeken.

In een uitzending van RTL Nieuws wordt aandacht besteed aan de onderzoeksbevindingen.
Het volledige proefschrift
Bron: uu.nl en GGZ nieuws

De week van de jonge mantelzorger 5 - 11 juni 2017
 

Nieuw project NHL Hogeschool: Bevorderen sociale vaardigheden van autistische kinderen met digitale toepassingen. Deelnemers gezocht!

De NHL Hogeschool is begin maart gestart met een tweejarig project dat zich richt op kinderen met autisme (10 - 12 jr.) en het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden (SoVa).  Ze doen dit o.a. samen met zorginstellingen Accare, Kinnik, enkele scholen (regulier en speciaal onderwijs) en gamestudio 8D Games. Onlangs is ook het contact gelegd met de NVA.

Wat moet het project opleveren?
Omdat huidige SoVa-trainingen niet heel effectief blijken te zijn (blijkt uit divers onderzoek), zullen in dit project digitale werkvormen ontwikkeld worden die de huidige trainingen leuker en gevarieerder moeten maken. Te denken valt aan een digitale toolbox met interactieve oefeningen en games, te spelen op bijvoorbeeld een iPad.
De exacte vorm en inhoud zal echter gedurende het project tot stand komen, nadrukkelijk in samenwerking hen om wie het gaat… De projectleiders willen dus heel graag ouders en vooral de kinderen meenemen als mede-ontwerpers van deze nieuwe werkvormen, zodat deze goed aansluiten bij de interesses en kenmerken van kinderen met een ASS.  En hiervoor zoeken de onderzoekers van de NHL nog deelnemers!
 
Klinkt leuk…maar hoe ziet deelname er dan ongeveer uit?
Het project is net begonnen. Dat betekent dat de eerste concepten de komende tijd in ontwikkeling zijn, waarover mee gedacht en meebeslist kan worden. Uiteindelijk gaat een professionele game-studio (8D games) de concepten daadwerkelijk ontwikkelen. 

Voor de eerste fase (tot aan juli) zoekt men geïnteresseerde kinderen en ouders om een aantal sessies (2 á 3 keer) mee te houden, aan de hand van enkele duidelijke werkvormen en voorbereide vragen. Dan komt een van de onderzoekers langs, een ontwikkelaar van gamestudio 8D-games of een student van de hogeschool. Een geschikte plaats en moment van zo’n sessie is geheel in overleg en wat u het beste past.

Heeft u interesse? Of wilt u meer weten over de achtergrond en inhoud van het project en wie er aan mee- werken? Dan kunt u kunt contact opnemen
Job van ’t Veer (projectleider)
mail: veerj@nhl.nl.
Telefoon: 06-18530104

De komende tijd zal in deze nieuwsbrief de vorderingen van het project gevolgd worden!
 

Autismevriendelijk Nederland

Nederland is autismevriendelijk als er bewust en actief rekening wordt gehouden met de bijzondere behoeften van autisten.

De website www.autismevriendelijknederland.nl wil laten zien dat dit ideaal niet onhaalbaar is, maar concreet te realiseren.

Op de website zijn 150 artikelen over autisme te lezen. Ook is er een overzicht van andere initiatieven op het gebied van autisme vriendelijkheid.

De website is een initiatief van Arie en Frederik Boven, twee hoogopgeleide tweelingbroers met een autismediagnose. 


Uniek zorgaanbod voor volwassenen met autisme in Drachten

Drachten – oktober 2017 – Drachten krijgt mogelijk een uniek nieuw aanbod voor werkende en werkzoekende volwassenen met autisme. IVA, een organisatie dat zich landelijk inzet voor volwassenen met autisme die kunnen en willen werken, opent bij voldoende belangstelling nu ook een locatie in Drachten. Op maandag 20 november is er een bezichtiging voor iedereen die meer wil weten over IVA en de locatie in Drachten.

Passende begeleiding voor volwassenen met autisme, die kunnen en willen werken is er veelal niet. IVA combineert woon- en leefbegeleiding met jobcoaching. In veel andere steden werkt deze aanpak ontzettend goed. Ook in Drachten lijkt er vraag naar goede begeleiding. Vandaar dat IVA op 20 november een bezichtiging organiseert voor belangstellenden. Tijdens de bezichtiging is er uitleg over IVA en kunnen geïnteresseerden rond kijken op de locatie. IVA hoopt zo duidelijk te krijgen of er voldoende belangstelling is om daadwerkelijk een locatie in Drachten te openen. Belangstellenden voor de bezichtiging kunnen zich aanmelden via de website www.invoorautisme.nlIVA is in 2013 opgericht om het percentage werkende mensen met autisme te verhogen, vanuit de overtuiging dat de meeste mensen met autisme met de juiste begeleiding een relatief normale maatschappelijke carrière kunnen hebben.  IVA realiseert dit door een combinatie van woonbegeleiding, jobcoaching en werktoeleiding aan te bieden. Dit doen we  op kleinschalige locaties of via ambulante begeleiding bij mensen thuis. Op de locaties  wonen bewoners in zelfstandige appartementen waarbij structureel begeleiding aanwezig is. Daarnaast is er individuele begeleiding op afspraak.

Wanneer iemand zelfstandig woont komt een medewerker van IVA op afspraak thuis en mogelijk ook op het werk langs. Iedereen heeft één persoonlijk begeleider die op alle levensgebieden meekijkt, begeleidt en coacht. Dit schept rust en zorgt voor een goed overzicht. Dit maakt de begeleiding door IVA zo uniek!
 

Autisme wordt nog vaak gemist bij meisjes en vrouwen

Uit onderzoek blijkt dat autismespectrumstoornissen (ASS) vaker voorkomen bij mannen dan bij vrouwen.Op de 5 mensen met ASS zijn er  4 mannen en maar 1 vrouw. Dit zou wel eens een vertekend beeld kunnen zijn, want de diagnose lijkt in de praktijk wel vaker gemist te worden bij meisjes en vrouwen. Geregeld is er sprake van een misdiagnose of van een veel latere diagnose.  Dit leidt uiteindelijk tot bijkomende psychiatrische problemen (zoals angst, depressie, burnout), hoger zorggebruik, hogere maatschappelijke kosten en een lagere kwaliteit van leven.
Waarom wordt ASS dan zo gemist? Dat kan meerdere redenen hebben, waaronder:

  1. ASS kan er bij meisjes en vrouwen anders uitzien. Ze lijken socialer, communicatiever en minder star. dan de meeste jongens en mannen met ASS. Maar vaak is dat slechts oppervlakkig zo.
  2. Meisjes en vrouwen kunnen ook een hogere sociale motivatie hebben om ‘normaal’ over te komen, waardoor ze al dan niet bewust hun ASS-kenmerken meer camoufleren.
In het artikel ( op de website te vinden) vind je meer uitleg over Autisme bij vrouwen. Dit stuk is gepubliceerd als naschrift in het boek van Bep Schilder (2014) ‘De poort, de paljas en het meisje. Levens(reis)verhaal van een domineesdochter met het syndroom van Asperger.’ Lecturium Uitgeverij

Bron:  Blijd-Hoogewys

Wie is verantwoordelijk voor jeugdhulp?

Demissionair staatssecretaris Martin van Rijn wil het woonplaatsbeginsel aanpassen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Doel van de aanpassing is dat niet de gemeente waar de gezaghebbende ouder woont, maar de gemeente waar de jongere zélf woont verantwoordelijk is voor het inzetten en financieren van jeugdhulp of het uitvoeren van een jeugdreclasserings- of jeugdbeschermingsmaatregel.

Van Rijn licht in zijn brief toe dat het huidige woonplaatsbeginsel in de praktijk onduidelijkheden oplevert omdat niet altijd te achterhalen is wie de ouder met gezag is en waar deze woont, bijvoorbeeld als de ouders gescheiden zijn. Daarnaast is het op dit moment zo dat als een kind onder voogdij staat, de gemeente waar het kind verblijft verantwoordelijk is. Voor gemeenten die veel residentiele instellingen hebben, is dat ongunstig.


Niet de gemeente waar de gezaghebbende ouder woont,
maar de gemeente waar de jongere zélf woont wordt
verantwoordelijk voor het inzetten en financieren van jeugdhulp. 
Foto: Fotolia


Basisregistratie Personen
Van Rijn: ‘Uit een impactanalyse blijkt dat vereenvoudiging in toepassing en uitvoering voor jeugdhulp zonder verblijf gerealiseerd kan worden door aan te sluiten bij de Basisregistratie Personen (BRP) en het adres van de jeugdige als uitgangspunt te nemen in plaats van de woonplaats van de gezagsdrager. Hiervoor is breed draagvlak bij aanbieders en gemeenten. Voor jeugdhulp met verblijf is het advies om de gemeente waar de jeugdige volgens de BRP voorafgaande aan een verhuizing in verband met verblijf ingezetene was, verantwoordelijk te laten blijven.’

BRON: zorgwelzijn.nl

De fidget spinner ook geschikt voor kinderen met ontwikkelings-problemen?

Afgelopen week werden Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) gebeld over deze nieuwe rage. Je ziet de ‘fidget spinners’ overal opduiken. Het apparaatje zou in Nederland een grote vlucht hebben genomen sinds Koningsdag, toen het overal op de vrijmarkten verkrijgbaar was. Nu bestond de spinner al jaren, maar dan voor kinderen met autisme of ADHD. Het wonderspeeltje zou je helpen met concentreren. Spinners zijn perfect voor kinderen die moeite hebben met concentreren en altijd zitten te friemelen.

Kinderen hebben een hogere friemelbehoefte dan volwassenen, kinderen met ADHD nog meer. Kinderfysiotherapeuten kennen het speeltje al langer. Zij raden deze speeltjes aan voor kinderen met een lage of hoge zintuiglijke prikkelverwerking. Monique Thoonsen, pedagoog en mede-auteur van het boek Wiebelen en Friemelen in de Klas, kent de kleine ronddraaiende gadgets goed. “Voor kinderen is het fijn iets in de hand te hebben om mee te spelen in de klas.”

Maar ondanks de vele positieve reacties zijn er ook experts die zeggen dat er geen onderzoek bestaat dat aantoont dat het ‘speeltje’ werkelijk een therapeutische waarde heeft. Wat zeker een feit is, dat is dat de spinners massaal worden gekocht en ook heel vaak meegenomen worden naar scholen. Er zijn ook al scholen die het in de klas verbieden. Waarop er weer reacties van anderen komen die dat jammer vinden.

Voor meer informatie vind je op Balans Digitaal

Autisme misschien te voorspellen vanaf 6 maanden

Een hersenscan bij baby’s kan misschien al voorspellen of ze autisme zullen ontwikkelen, nog voor er symptomen zijn.

Het is bij net geen zestig baby’s getest, dus enige bevestiging is op zijn plaats, maar alvast bij die zestig kindjes met hoog familiaal risico kon een hersenscan voorspellen of ze op hun twee jaar autisme zouden vertonen. Dat melden 26 onderzoekers van 7 universiteiten in Science Translational Medicine.

Robert Emerson (Universiteit Noord-Carolina) en collega’s namen bij 59 kindjes van zes maanden, allemaal met een broertje of zusje met autisme, een MRI-hersenscan af tijdens hun slaap. Daarin noteerden ze hoe vlot 230 verschillende hersengebiedjes met elkaar verbonden waren (een totaal van meer dan 26.000 verbindingen). Ze wachtten tot de baby’s twee jaar waren, en stelden dan op de klassieke manier een diagnose.

Elf kindjes vertoonden symptomen uit het autismespectrum. Vervolgens lieten ze een patroonherkenningsprogramma los op de gigantische hoeveelheid verbindingen, om te zien of de elf op een herkenbare manier anders waren dan de andere.

Er was inderdaad een apart patroon van 974 verbindingen in de hersenen, dat alleen te vinden was bij negen van de elf autistische kindjes, en bij niemand van de 48 niet-autistische kindjes. De hersenscan miste dus zo’n twintig procent van de gevallen maar, zeker zo belangrijk, dompelde niemand in nodeloze angst. De meeste betrokken verbindingen lagen in gebieden voor taal, repetitief gedrag en sociaal gedrag.

De onderzoekers weten nog niet of het patroon ook opduikt bij kindjes zonder verhoogd genetisch risico (wie al een broer of zus met autisme heeft, loopt een risico van 1 op 5 om ook autisme te krijgen, terwijl dat normaal een kans van 1 op 68 is). De vorsers beseffen ook dat hun gunstig resultaat voor een flink deel aan toeval te wijten kan zijn, en bevestigd zal moeten worden bij veel grotere aantallen. Maar intussen vinden ze hun resultaat wel hoopgevend, ‘omdat hoe vroeger de behandeling kan starten, hoe beter de resultaten zijn’.

Bron: De Standaard

Foto's Huldiging Geesje Duursma

Het is alweer een week geleden dat onze voorzitter Geesje geridderd is in de Orde van Oranje Nassau en nog altijd komen er felicitaties binnen. Daarom laten we met trots een mooie fotocollage zien van de dag welke gemaakt zijn door Jan Kamminga.

 
 

Voor meer informatie kunt u vinden op RTV kanaal 30.

Dagbesteding bij Autismecampus en Scauting

Op woensdag 09 november 2016 hebben Scauting Coaching & Detachering en Stichting Autismecampus Friesland hun krachten gebundeld in een intentieverklaring in de Pleats in Burgum. Zij zullen vanaf januari 2017 werken aan een dagbesteding voor mensen met Autisme in de omgeving van Burgum. Een uitgebreid verslag vind u op de website van de Drachtster Courant

Voor meer informatie hierover kunt u vinden op Stichting Autismecampus

Meerderheid Tweede Kamer stemt voor instemmingsrecht!

Petitie instemmingsrecht overhandigd aan Tweede Kamer

Op dinsdag 25 oktober heeft een Kamermeerderheid ingestemd met het voorstel om instemmingsrecht voor ouders op te nemen in de Wet Passend Onderwijs. Oudervereniging Balans en de NVA hebben de afgelopen periode flink gelobbyd om instemmingsrecht op de politieke agenda te krijgen. Met de petitie 'Laat ouders en leraren samen beslissen over extra zorg op school' werden meer dan 2100 handtekeningen verzameld. Voor de stemming heeft Balans de petitie aan de Tweede Kamer overhandigd. 
De lobby van Balans, gesteund door Ieder(in), het LAKS en de ouderorganisaties UW Ouderplatform en Ouderkrachtvoortkind, heeft succes gehad!
Iedereen die de petitie heeft getekend, of ons op een andere manier heeft gesteund, bedankt!
 

We zijn er nog niet helemaal

Maar instemmingsrecht is pas echt een feit als ook de Eerste Kamer akkoord gaat met het voorstel om ouders en school samen te laten beslissen over zorg op school. Daarom willen we iedereen oproepen die de petitie nog niet heeft getekend deze alsnog te tekenen. Teken de petitie
 

Agenda