Home


Geesje Duursma gehuldigd,

Burgum- Vandaag werden er in totaal 88 lintjes uitgereikt: 82 personen werden benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau, 6 werden ridder. Van de onderscheidenen waren er 60 man en 28 vrouw. Bij de zes ridders was er maar een vrouw: Geesje Duursma uit Burgum. Zij is met haar 44 jaar ook meteen de jongste lintjesdrager. De oudste is twee keer zou oud: Jikke Oord (88) uit Gorredijk.

Na de huldiging waren de medewerkers, familie en vrienden van Geesje allemaal uitgenodigd in de Pleats, waar de gelegenheid was voor felicitaties onder het genot van een borrel en een lunch. Ze vertelde dat ze totaal verrast was door de huldiging en dat iedereen het allemaal heel goed hebben weten stil te houden. Ze wist totaal van niks. Namens de bestuursleden van het AutismeKafe Tytsjerksteradiel feliciteren we haar van harte met het welverdiende lintje.Ridder
Geesje Duursma (44), Burgum. Is bestuurslid van de Afûk, docent aan de Stenden Hotel Management School, projectmedewerker bij Koninklijke Horeca Nederland, initiator Stichting Autisme Campus Friesland, bestuurslid Stichting Autisme Café Tytsjerksteradiel, voorzitter Korenmolen De Hoop, bestuurslid Markant Friesland, voorzitter stichting Oranje Ferbynt en aanjager Stichting Burgumer Aktiviteiten Kommissie.

Lid
Simon Meinema (49), Suwâld. Sinds 1995 initiatiefnemer en vrijwilliger en sinds 2000 bestuurslid Stichting Kunstkring Hardegarijp, startte met het organiseren van huiskamerconcerten om klassieke muziek onder de aandacht te brengen bij een groter publiek, verzorgt contacten met musici, conservatoria, impressariaten internationale podia en concertorganisatoren.

Jansje de Vries (71), Tytsjerk. Van 1990 tot 2015 redactielid van de dorpskrant in Tytsjerk, laatste jaren als hoofdredactrice, draagt regelmatig voor uit zelfgeschreven Friestalige boeken en waargebeurde verhalen uit Friesland; met name uit de Trynwâlden, collecteert dit jaar voor de 45ste keer voor de Nierstichting.

bron:  Leeuwarder Courant

Agenda

Laatste nieuws

Vrienden maken als je autisme hebt

Lees meer

SWS de Diamant steunt digitalisering bordspel Autastica

Lees meer

Bluerun Nieuws...

Lees meer

Wat is autisme

Bij mensen met autisme wordt informatie die via de zintuigen binnenkomt (zicht, geur, geluid, etc.) anders verwerkt door de hersenen. Zij hebben moeite om de details die zij waarnemen te verwerken tot een sa...

Lees meer

Vrijwilligers

Akt-Diel zoekt vrijwilligers om ons te ondersteunen bij de activiteiten en/of bestuurswerk. Vind je het leuk om dingen te organiseren, te bedenken, regelen of de activiteiten te ondersteunen met hand en spandiensten?&...

Lees meer

Contact

Heeft u een vraag, opmerking of suggestie?

Vul het onderstaande contactformulier zo compleet mogelijk in en wij berichten u binnen 48 uur....

Lees meer